خانه
اخبار جدید

1396/06/29

معارفه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فرزانه فرجیان بعنوان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان معرفی و یاد و خاطره تلاش های مرحوم دکتر علیرضا مبارکی معاون قبلی غذا و داروی دانشگاه گرامی داشته شد.